oc, auto,

Nowe zasady wypowiedzenia umowy OC

23/02/2013 · 1 min czytania
Nowe zasady wypowiedzenia umowy OC

Od 11 lutego 2013 roku kończy się okres przejściowy i wszystkich kierowców obowiązują nowe zasady wypowiadania umowy OC, które zostały uregulowane przez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przed rokiem. O jakie zmiany chodzi?

Nowe przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku obowiązują kierowców, którzy zawarli polisę ubezpieczeniową po 11 lutego. Polisy zawarte przed tym czasem są obsługiwane na podstawie starych przepisów. Tak więc w 2012 roku funkcjonowały dwa rodzaje polis OC. Po 11 lutego 2013 roku wszystkich kierowców będą obowiązywały już tylko nowe przepisy.

Polscy kierowcy często traktują zakup OC jak zło konieczne i bardzo często nie znają przepisów związanych z tym ubezpieczeniem. Wiedzą, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i… tyle.

Oto najważniejsze zmiany, które należy znać:

  1. Zmniejsza się ryzyko podwójnego OC. Wcześniej osoba kupująca używane auto zawierała nowe OC nie wiedząc, że polisa poprzedniego właściciela jest wciąż aktualna i przedłuża się automatycznie na kolejny okres ubezpieczeniowy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana. Co więcej, trzeba ją opłacić. Od teraz nabywca pojazdu może korzystać z polisy poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności i nie będzie ona automatycznie przedłużana. Nowy właściciel może wypowiedzieć polisę w dowolnym momencie trwania umowy (wówczas ubezpieczony zobowiązany jest tylko i wyłącznie do zapłaty składki za okres udzielonej ochrony).

  2. Istnieje dodatkowa możliwość wypowiedzenia OC u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z danym zakładem ubezpieczeniowym. Należy pamiętać, że wypowiedzenie OC powinno zostać dostarczone do ubezpieczyciela lub agenta współpracującego w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym (o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego).

  3. Dotąd poprzedni właściciel pojazdu miał 30 dni na zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i podaniu danych nowego właściciela. Obecnie okres skrócono do 14 dni od daty sprzedaży pojazdu, w czasie których poprzedni właściciel powinien poinformować ubezpieczyciela o tym fakcie. To bardzo dobre rozwiązanie, bowiem pozwala uniknąć nieporozumień, gdy nowy właściciel spowoduje kolizję, a ubezpieczyciel nie zdąży uaktualnić danych w ogólnopolskiej bazie polis OC i AC i obciąży winą sprzedającego pojazd.