oc, ac, nnw, auto,

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

19/01/2013 · 2 min czytania
Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polsce dostępne mamy kilka różnych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne są ubezpieczeniami dodatkowymi – opcjonalnymi. Wybór rodzajów ubezpieczeń zależy jest od kilku aspektów: często decydują finanse, jednak to nie jest najważniejsze. Istotne przy wyborze opcji ubezpieczenia jest to, w jaki sposób korzystamy z samochodu i jakiego rodzaju jest to pojazd. Wiadome jest, że nowe samochody o dużej wartości częściej właściciele będą ubezpieczać od kradzieży, czy uszkodzeń typu uszkodzenia lakieru, a nawet pęknięcia szyb. Samochody starsze, albo rzadko używane nie wymagają skomplikowanych opcji ubezpieczeń.

Podstawowym i obowiązkowym z Polsce ubezpieczeniem auta jest Ubezpieczenie samochodu od Odpowiedzialności Cywilnej. Z tego ubezpieczenia nie możemy zrezygnować i nie możemy pominąć. Różne towarzystwa oferują odmienne warunki finansowe, jednak zakres podstawowego OC jest taki sam. Można więc zdecydować się po prostu na najtańsza opcję, gdyż nie będzie się ona różniła od najdroższej, gdyż zakres odpowiedzialności towarzystwa regulowany jest przez prawo. OC jest obowiązkiem jednak nie można nazwać tego ubezpieczenia obowiązkiem przykrym. Ubezpieczenie to pokrywa nasze koszty w przypadku gdy stajemy się sprawcami jakiegoś wydarzenia czy wypadku drogowego. Koszty, które ponosi pokrzywdzona w tym wypadku osoba, wypłacane są z naszego ubezpieczenia. Jedyne co osoba ubezpieczona w takim wypadku traci, to zniżki, które przez okres ubezpieczania się w danym towarzystwie, kierowca sobie wypracował. Zniżki przysługują za lata w danym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz za bezszkodową jazdę. Jeśli nie wykupimy obowiązkowego ubezpieczenia OC, a jeździmy autem i zostaniemy skontrolowani, czekają nas wysokie kary i bezwzględny zakaz jeżdżenia nieubezpieczonym samochodem.

Polisa AC czyli Autocasco, to dodatkowe ubezpieczenie, które nie jest obowiązkowe i generuje dodatkowe koszty. Auto casco to ubezpieczenie samochodu które ma za zadanie ochronę przed nieprzewidzianymi wypadkami. Podstawowym z nich jest kradzież. AC to ubezpieczenie, gdzie można uzyskać odszkodowanie od szkód których jesteś sprawcą, bądź sprawca jest nieznany. W ramach tego ubezpieczenia można uzyskać odszkodowania za następujące zdarzenia: kradzież, uszkodzenia w zderzeniu z innym pojazdem lub zwierzęciem, uszkodzenie typu zarysowanie lakieru: z własnej winy i przez osoby trzecie, zniszczenie spowodowane żywiołami. Możliwe jest także wybranie częściowych ubezpieczeń, tzn. wybrać szkody związane np. wyłącznie z kradzieżą bądź związane tylko z uszkodzeniem pojazdu.

Trzecim typem ubezpieczenia jest ubezpieczenie NNW czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest ono zawierane na okres co najmniej 12 miesięcy. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zasięg ubezpieczenia to Polska oraz tereny poza jej granicami. Przedmiot tego rodzaju ubezpieczenia auta to trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także śmierć ubezpieczonego w trakcie podróży ubezpieczonym samochodem. Ubezpieczeniem są objęci wszyscy znajdujący się w chwili wypadku w samochodzie, czyli zarówno kierowca jak i pasażerowie. Suma ubezpieczenia jest wybierana przez ubezpieczonego dobrowolnie. Jej wartość minimalna i maksymalna zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Oczywiście zachęcamy do tego, aby przed zakupem zrobić wyliczenie ubezpieczeń AC, OC, NNW drogą online. Pozwoli Ci to na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych na pakiecie.