oc, auto,

Brak polisy OC coraz droższy

07/12/2012 · 2 min czytania
Brak polisy OC coraz droższy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapowiedział już podwyżkę kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie będzie to jednak tak znaczna podwyżka jaka miała miejsce w 2012 roku, kiedy podstawowy wymiar kary dla nieubezpieczonych właścicieli samochodów wzrósł z 1980 zł do aż 3000 zł. W 2013 roku kara wzrośnie do kwoty 3200 zł.

Nowe kary za brak OC w 2013 roku

W 2012 roku zmienił się sposób naliczania kar za brak OC. Wcześniej obliczany był na podstawie kursu euro, a obecnie według minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (1500 zł – podstawowa kara za brak OC dla posiadacza samochodu osobowego wynosiła dwukrotność tej kwoty czyli 3000 zł, a dla posiadacza samochodu ciężarowego trzykrotność tj. 4500 zł). W 2013 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1600 zł. W efekcie UFG postanowił dostosować do tych zmian również wysokość kar za brak OC.

Na wysokość kary będzie miał wpływ czas przerwy w ubezpieczeniu:

1 Dla samochodów osobowych:

  • do 3 dni: 640 zł
  • 4 – 14 dni: 1600 zł
  • powyżej 14 dni: 3200 zł

2 Dla samochodów ciężarowych:

  • do 3 dni: 960 zł
  • 4 – 14 dni: 2400 zł
  • powyżej 14 dni: 4800 zł

3 Dla pozostałych pojazdów np. motocykli:

  • do 3 dni: 110 zł
  • 4 – 14 dni: 270 zł
  • powyżej 14 dni: 530 zł

Wysokość kar czy skuteczność ich egzekwowania?

Polisę OC musi kupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu, nawet gdy pojazd stoi nieużywany garażu lub w naprawie w warsztacie (mało któremu kierowcy się to podoba, ale niestety prawo jest prawem). Polisa OC chroni kierowcę przed finansowymi skutkami spowodowanego przez niego wypadku. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane są odszkodowania dla poszkodowanych. Jeśli wypadek spowoduje nieubezpieczony kierowca, to zobowiązany jest z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie dla ofiar wypadku. Nieraz są to niebagatelne kwoty – rekordzista miał zapłacić 700 tys. zł.

UFG coraz więcej otrzymuje zgłoszenia o braku OC od policji i wydziałów komunikacji. Z tej racji w 2011 roku uruchomił największą w Polsce bazę danych ubezpieczeń komunikacyjnych, w której znajduje się już przeszło 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i AC – także w latach poprzednich. Ale nie koniec na tym. W połowie 2012 roku Fundusz uruchomił tzn. wirtualnego policjanta, czyli narzędzie które pozwala wykryć przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitoruje bazę ubezpieczeń OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe po nowelizacji ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych zobowiązane są w ciągu 14 dni poinformować UFG o sprzedaży polisy OC. Informacje wędrują do bazy danych i są na bieżąco monitorowane.

Źródło: UFG