dom,

Od czego chroni ubezpieczenie nieruchomości?

26/08/2012 · 1 min czytania
Od czego chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Często zdajemy się zapominać, że ubezpieczenie domu i mieszkania to nie li tylko i wyłącznie ubezpieczenie samych murów. Nie bez powodu kalkulatory ubezpieczenia nieruchomości pytają również o wartość mienia ruchomego, bo zakres tej polisy daleko wykracza poza samą mieszkaniówkę.

Najpierw zastanówmy się nad samą terminologią. W internecie nie znajdzie się osobnych kalkulatorów dla ubezpieczenia domu i mieszkania, gdyż obie te polisy są zawierane na tych samych zasadach. Różnica tkwi w definicji przedmiotu ubezpieczenia. A więc, w skrócie: mieszkanie to „samodzielny lokal mieszkaniowy, stale wydzielony w budynku wielorodzinnym”, dom natomiast stanowi „obiekt budowlany wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej albo szeregowej”. Różnice też polegają na wyższej sumie gwarancyjnej dla domu, a to ze względu na większą wartość majątku.

Ubezpieczenie nieruchomości ma szeroki zakres. Przede wszystkich towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają (albo przynajmniej zalecają) zawarcie razem z tą polisą OC w życiu prywatnym, która chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Najlepsze jest to, że ta polisa obejmuje nie tylko zdarzenia związane z użytkowaniem nieruchomości, ale wszelkie szkody, jakie można spowodować w życiu codziennym – nie tylko zalanie mieszkania sąsiada, ale na przykład porysowanie czyjegoś samochodu w trakcie jazdy na rowerze.

Polisę mieszkaniową można rozszerzyć także o ochronę przed kradzieżą mienia ruchomego. Co wtedy można objąć ubezpieczeniem? A więc sprzęty elektroniczne, meble, dywany, także rower. Warunek wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży? Skradzione mienie powinno znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu. Dlatego jeśli ktoś wyniesie nasz rower z piwnicy, to możemy liczyć na uzyskanie pieniędzy, ale jeśli zostawimy go na ulicy, nawet przypiętego odpowiednią linką, to niestety, ale odszkodowania nie otrzymamy. Ubezpieczenie od kradzieży, wchodzące w skład polisy nieruchomości, chroni tylko to mienie, które znajduje się w ubezpieczonym lokalu.